Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki? – warsztaty Elbląg, które jest realizowane w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
...czytaj dalej Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki? – warsztaty Elbląg