Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wszystkich języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, języków romańskich) ze wszystkich typów szkół na seminaria „Zasady i sposoby efektywnej pracy ze słownictwem na lekcji języka obcego”, które odbędą się w lutym i marcu 2018. ...czytaj dalej Seminarium nt. pracy ze słownictwem na lekcji języka obcego

Informuję, iż 18 grudnia 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej  przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty (E8), który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019. ...czytaj dalej Informacja o przykładowych arkuszach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2017 roku (arkusze standardowe). ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury 2017 z języków obcych