Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu informuje, iż w listopadzie i grudniu 2018 odbędą się spotkania dla nauczycieli wszystkich języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i romańskich). Seminarium „Procedury osiągania celów w nauczaniu języków obcych. Metody, techniki, ćwiczenia i zasady pracy niezbędne do rozwijania sprawności językowych i kompetencji gramatycznej” jest skierowane do osób pracujących w klasach IV - VIII szkół podstawowych a także w gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach. ...czytaj dalej Seminarium dla nauczycieli języków obcych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu informuje, iż we wrześniu i październiku 2018 odbędą się spotkania dla nauczycieli wszystkich języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i romańskich) ze szkół ponadpodstawowych. ...czytaj dalej Seminarium dla nauczycieli języków obcych ze szkół ponadpodstawowych

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2017 roku (arkusze standardowe). ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury 2017 z języków obcych