Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2017 roku (arkusze standardowe). ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury 2017 z języków obcych