Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół średnich na powiatowe warsztaty pt. "Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – język polski". Podczas warsztatów poruszana będzie następująca problematyka: ...czytaj dalej Warsztaty pt. „Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – język polski”

13 września 2016 r. w Elblągu i 29 września 2016 r. w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zorganizował dwie konferencje „Rola czytania w edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko”, w których łącznie wzięło udział 225 nauczycieli, przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze. Konferencje zrealizowane zostały w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. ...czytaj dalej Projekt „Warto czytać”. Konferencja „Rola czytania w edukacji”.