Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na "VIII Konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów" szkół oraz placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego.

...czytaj dalej VIII Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej niepublicznych placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na III Konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych. Szczegółowy harmonogram w załączeniu.

...czytaj dalej III Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych