Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na szkolenie pt. „Kontrola zarządcza drogą do efektywnego zarządzania szkołą lub placówką”. Celem szkolenia jest racjonalne planowanie zadań w ramach kontroli zarządczej tak, aby służyły rozwojowi szkoły/placówki. ...czytaj dalej Szkolenie pt. „Kontrola zarządcza drogą do efektywnego zarządzania szkołą lub placówką”