Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej niepublicznych placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na II konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych. Szczegółowy harmonogram w załączeniu. ...czytaj dalej II konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych

WMODN w Elblągu zaprasza dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na konferencję pt. "Ocena pracy nauczyciela na nowych zasadach". Podczas konferencji poruszana będzie następująca problematyka: ...czytaj dalej Powiatowe konferencje dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych pt. „Ocena pracy nauczyciela na nowych zasadach”