Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu, Kołem Związku Ukraińców w Elblągu, Centralną Radę Romów w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu zaprasza szkoły z województwa warmińsko-mazurskim do udziału w konkursie pt. „Legenda obrazem naszej kultury” w ramach projektu „Zwierciadło narodu – historia i kultura mniejszości narodowych i etnicznych województwa warmińsko-mazurskiego”. ...czytaj dalej „Legenda obrazem naszej kultury” – konkurs

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli i uczniów ze szkół województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w czterech konkursach, których wspólnym tematem są klimatyczno-ekologiczne dylematy Ziemi XXI wieku. ...czytaj dalej Ziemskie dylematy XXI wieku – konkursy ekologiczne

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu w porozumieniu z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu zwraca się z prośbą o zainteresowanie uczniów i ich rodziców Międzynarodowym Konkursem "Kangur Matematyczny". ...czytaj dalej „Kangur” szansą na sukces matematyczny

14 grudnia 2017 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Nauczycieli w Elblągu miało miejsce podsumowanie III edycji międzyprzedszkolnego konkursu ekologicznego "Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy". Organizatorami konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Fundacja Kierunek Rodzina.

...czytaj dalej „Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy” – podsumowanie konkursu