Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli i uczniów szkół z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław”. ...czytaj dalej Konkurs fotograficzny „Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej informuje, że wiosenne konkursy: plastyczny, literacki i prezentacji multimedialnych zostały rozstrzygnięte. ...czytaj dalej Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław – wyniki wiosennych konkursów

W bieżącym roku szkolnym trwa druga edycja konkursu „Niemiecki ma klasę”, organizowanego przez Instytut Goethego i skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Patronat honorowy nad tym projektem pełni Minister Edukacji Narodowej, a partnerem konkursu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
...czytaj dalej Konkurs Instytutu Goethego „Niemiecki ma klasę”