Z przyjemnością informuję, że do etapu wojewódzkiego konkursu dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego z biologii zakwalifikowało się 111 uczniów. Jednocześnie podaję do wiadomości listę gatunków rodzimych i obcych (inwazyjnych) obowiązujących do rozpoznawania na etapie wojewódzkim konkursu biologicznego w roku szkolnym 2017/2018. Lista została również zamieszczona na Platformie obsługującej konkursy przedmiotowej w zakładce Pliki. ...czytaj dalej Lista gatunków obowiązująca na konkursie biologicznym

Przewodniczący komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum województwa warmińsko mazurskiego z biologii, chemii i historii oraz dla uczniów SP z języka polskiego i historii informują, że listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego oraz informacja o miejscu i czasie przeprowadzania etapu wojewódzkiego (§ 4 ust. 2 regulaminu konkursów) została opublikowana na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie (lista uczniów, miejsce i termin). ...czytaj dalej Konkursy przedmiotowe – kwalifikacje