Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki? – warsztaty Elbląg, które jest realizowane w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
...czytaj dalej Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki? – warsztaty Elbląg

W dniach 19 i 26 listopada oraz 10 grudnia 2015 r. odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki "Matematyka na progu klasy IV, czyli jak diagnozować i wspierać matematyczny rozwój uczniów w klasach I-III". ...czytaj dalej Matematyka na progu klasy IV