Serdecznie zapraszamy na 5 godzinne warsztaty „Wpływ zachowań prospołecznych dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju psychospołecznym na pracę z uczniem podczas lekcji” realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, które odbędą się 24 lutego o godz. 9.00, w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu ul. Godlewskiego 1. ...czytaj dalej Wpływ zachowań prospołecznych dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju psychospołecznym na pracę z uczniem podczas lekcji