Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej kieruje do szkół projekt „Piłka nożna w szkole”. Honorowy patronat nad projektem objął Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Zgłoszenia do 10.12.2017 r. Dokładne informacje na stronie WMZPN.

Lech Strembski - konsultant ds. wychowania fizycznego