Zachęcam do zapoznania się z propozycją scenariusza lekcji z elementami oceniania kształtującego. Scenariusz dotyczy lekcji przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej, opracowany przez nauczycielkę przyrody i geografii Zespołu Szkół w Rychlikach- Alicję Kasperowicz.

Magdalena Jankun, nauczyciel - konsultant ds. geografii, przyrody, oceniania i egzaminowania, programów nauczania i ICT, trener przedsiębiorczości.