Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają wszystkich nauczycieli zainteresowanych edukacją uczniów przez teatr do udziału w kursie doskonalącym „Mój warsztat teatralny”. Zajęcia w formie warsztatów realizowane będą od listopada 2018 do czerwca 2019 r. raz w miesiącu (sobota i niedziela). Warsztaty odbywać się będą na Małej i Dużej Scenie Teatru w Elblągu, ul. Teatralna 11. Łącznie odbędzie się 9 sesji sobotnio-niedzielnych w wymiarze 90 godzin. ...czytaj dalej Kurs doskonalący „Mój warsztat teatralny”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół średnich na powiatowe warsztaty pt. "Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – język polski". Podczas warsztatów poruszana będzie następująca problematyka: ...czytaj dalej Warsztaty pt. „Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – język polski”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu informuje, iż w listopadzie i grudniu 2018 odbędą się spotkania dla nauczycieli wszystkich języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i romańskich). Seminarium „Procedury osiągania celów w nauczaniu języków obcych. Metody, techniki, ćwiczenia i zasady pracy niezbędne do rozwijania sprawności językowych i kompetencji gramatycznej” jest skierowane do osób pracujących w klasach IV - VIII szkół podstawowych a także w gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach. ...czytaj dalej Seminarium dla nauczycieli języków obcych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy na 6 godzinne warsztaty realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu pt. „Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną”, które odbędą się 27 października 2018 (sobota) od godz. 9.00 w Przedszkolu nr 19 ul. Ślusarska 8 w Elblągu.
...czytaj dalej Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną