Serdecznie zapraszamy na 5-godzinny warsztat "Efektywna edukacja, czyli integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania", który odbędzie się 30 maja (wtorek) 2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Elblągu, ul. Rodziny Nalazków 20, sala 101 segment D w godzinach 14.30 – 18.30. Zajęcia poprowadzi p. Iwona Mikulska.
...czytaj dalej Warsztat „Efektywna edukacja, czyli integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania”

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu zapraszają Państwa - nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. ...czytaj dalej Bezpłatny kurs szkoleniowy „Ssaki morskie – nauka i edukacja”

9 listopada 2016 r. zapraszamy na 5-godzinne spotkanie traktujące zabawę jako źródło radości, a diagnozę jako źródło poznania. Przykłady prostych zabaw wspomagających obserwację i diagnozę dzieci w naturalnych sytuacjach przedszkolnych. ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę”

12, 16 i 18 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego "Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę". W myśl obowiązującego prawa nauczyciele przedszkola zobligowani są do prowadzenia obserwacji dzieci w przedszkolu oraz dokonania analizy gotowości szkolnej dzieci w roku poprzedzającym ich pójście do szkoły.  ...czytaj dalej Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę