Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz wiedzy o społeczeństwie i historii W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają na warsztaty metodyczne pt. Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole, które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole”

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz matematyki W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają na warsztaty metodyczne nt. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające, które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające”

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz geografii i przyrody W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych specjalności warsztaty metodyczne pt. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej, które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”

12, 16 i 18 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego "Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę". W myśl obowiązującego prawa nauczyciele przedszkola zobligowani są do prowadzenia obserwacji dzieci w przedszkolu oraz dokonania analizy gotowości szkolnej dzieci w roku poprzedzającym ich pójście do szkoły.  ...czytaj dalej Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę