Warsztaty „Wykorzystanie platformy TedEd do projektowania zajęć metodą odwróconej lekcji” odbędą się 24 stycznia 2019 r. w W-MODN w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, sala 316 (III piętro) od godziny 10.00 (4 godziny dydaktyczne).

...czytaj dalej Warsztaty dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

W-MODN w Elblągu serdecznie zaprasza nauczycieli wczesnej edukacji na 4-godzinne warsztaty metodyczne pn. Mnożenie i dzielenie w czterech aspektach – gry i zabawy matematyczne. Szkolenie odbędzie się 13 lutego (środa) 2019 r. w godzinach 15.30 – 18.40 w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu, ul. Węgrowska 1, sala 22. Warsztaty poprowadzi Iwona Mikulska.

...czytaj dalej Mnożenie i dzielenie w czterech aspektach – gry i zabawy matematyczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na "VIII Konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów" szkół oraz placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego.

...czytaj dalej VIII Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów

W ramach propagowania dyscyplin sportowych innych kultur, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na praktyczne szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, po którym zdobędą widzę, umiejętności i materiały niezbędne do samodzielnego prowadzenie zajęć ze sportu Ultimate na lekcjach wychowania fizycznego.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego „Akademia Frisbee Ultimate”

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym oraz Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają nauczycieli przedmiotów artystycznych szkół podstawowych do udziału w konferencji pn. „Wyzwania Edukacji Artystycznej”, która odbędzie się 7 lutego (czwartek) w godzinach 12.00-16.00 w siedzibie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

...czytaj dalej Konferencja pn. „Wyzwania Edukacji Artystycznej”