Konsultant ds. chemii i oceniania oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na warsztaty metodyczne pt. "Awans zawodowy nauczyciela", które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1, s. 316 (III p.).

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Awans zawodowy nauczyciela”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej na praktyczno-teoretyczne szkolenie na temat nauczania elementów techniki piłki siatkowej przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy i metod pracy.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego w Lidzbarku Warmińskim pt. „Piłka siatkowa w szkole”.

Kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji w dorosłym życiu, niezwykle cenioną przez pracodawców. To umiejętność,  za której wykształcenie w dużej mierze odpowiadają  szkoła,  nauczyciele. Niezbędne bowiem jest wypracowanie takich zdolności i predyspozycji , które pozwolą lepiej i bardziej świadomie funkcjonować młodym ludziom  w dorosłym życiu i na rynku pracy.

...czytaj dalej Funkcje i rola nauczyciela w kreatywnej szkole

Doradca metodyczny ds. języka polskiego W-MODN w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego z powiatu iławskiego i nowomiejskiego do udziału w warsztatach metodycznych pt. „Konstruowanie planu pracy dydaktycznej".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Konstruowanie planu pracy dydaktycznej”.