Zapraszamy nauczycieli, specjalistów i rodziców na warsztaty z obszaru wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Masaż Shantala w zaburzeniach integracji sensorycznej dziecka w wieku przedszkolnym”.
Prowadzący dr Sławomir Przewłocki — dr fizjoterapii, certyfikowany terapeuta Masażu Shantala oraz terapeuta integracji sensorycznej, praktyk terapeuta w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wykładowca akademicki. Koszt warsztatów – 200 zł. Zapisy prosimy dokonywać za pomocą formularza.

...czytaj dalej Masaż Shantala w zaburzeniach integracji sensorycznej dziecka w wieku przedszkolnym

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów na warsztaty z dr Elżbietą Zubrzycką pt. "O czym mówią rysunki dzieci?". 5-godzinne spotkanie rozpocznie się 5 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu. W programie: Rozpoznawanie problemów dziecięcych na podstawie sygnałów płynących z rysunków dzieci, analiza i podjęcie właściwych działań.

...czytaj dalej Warsztaty z dr Elżbietą Zubrzycką pt. „O czym mówią rysunki dzieci?”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, pedagogów, wychowawców świetlic oraz biologii z powiatu lidzbarskiego na konferencję rozpoczynającą rok szkolny 2019/2020. Miejsce i termin realizacji: Orneta - 24.10.2019 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 1 Maja 28, godz. 13.30. Zgłoszeń należy dokonać drogą elektroniczną (linki poniżej):

...czytaj dalej Powiat lidzbarski — konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020

W ramach upowszechniania nowoczesnych form wychowania fizycznego W-MODN w Elblągu zaprasza na dwudniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół i placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Iławie współorganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie.

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Nowoczesne formy zajęć i sporty innych kręgów kulturowych na lekcji wychowania fizycznego”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego na warsztaty pod tytułem „Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego”, które odbędą się 5 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu (ul. I. Daszyńskiego 1). Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

...czytaj dalej Warsztaty pod tytułem „Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego”