Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz wiedzy o społeczeństwie i historii W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli na warsztaty metodyczne pt. "Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna", które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.).

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna”

Konsultant ds. chemii i oceniania, pedagogiki i opieki oraz matematyki W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli na warsztaty metodyczne pt. "Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą", które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.).

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z mlodzieżą”.

Warsztat skierowany do nauczycieli przedszkoli, specjalistów: pedagogów, logopedów oraz do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie odbędzie się 30 marca 2019 r. (sobota) w Przedszkolu nr 19 w Elblągu, ul. Ślusarska 8, od godz. 10.00 i będzie prowadzone przez specjalistę neurologopedę, trenera Metody werbo-tonalnej i trenera SI — dr Annę Prożych — APS w Warszawie. Zapisy proszę dokonywać za pomocą formularza.

...czytaj dalej Diagnoza logopedyczna i pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym

W związku z Podstawą Programową, która duży nacisk kładzie na zajęcia kreatywne — zapraszamy na warsztaty, dzięki którym powiększymy nasze metody i formy pracy z dziećmi ze SPE (w tym z tyflopedagogiki).

...czytaj dalej Spotkania z wyobraźnią — warsztaty rozwoju aktywności twórczej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty plastyczne pt. „Tajemnicze stwory opanowały świetlicę szkolną — barwne kompozycje przestrzenne”, które odbędą się 10 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 316 w W-MODN w Elblągu.

...czytaj dalej Warsztaty plastyczne pt. „Tajemnicze stwory opanowały świetlicę szkolną — barwne kompozycje przestrzenne”.