Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na praktyczne szkolenie na temat zapobiegania kontuzji na lekcjach wf.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Zapobieganie kontuzji na lekcjach wf – ćwiczenia głębokich partii mięśni”.

Zapraszam Państwa na XIII Konferencję Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. Konferencja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, służy także wymianie doświadczeń, integracji środowiska.

...czytaj dalej XIII Konferencja Pedagogów Szkolnych pt. „Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej”

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej W-MODN w Elblągu zaprasza katechetów świeckich i duchownych z Ostródy i okolic do udziału w warsztatach metodycznych pt. "Nowa podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Nowa podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce”

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty do języka polskiego i matematyki (kwiecień 2019 roku - arkusze standardowe).

...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, logopedów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty plastyczne pt. „Inspiracje na zimowe dekoracje”, które odbędą się 17 grudnia 2019 r. o godz. 14.00, w sali nr 316 w W-MODN w Elblągu.

...czytaj dalej Warsztaty plastyczne pt. „Inspiracje na zimowe dekoracje”