Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów na pierwsze warsztaty z cyklu Przywództwo edukacyjne pod tytułem „Kompetencje miękkie dyrektora szkoły/przedszkola/placówki”, które odbędą się 25 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (sala 316). Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

...czytaj dalej Warsztaty „Kompetencje miękkie dyrektora szkoły/przedszkola/placówki”

Zapraszam na szkolenie - Awans zawodowy nauczyciela języka obcego. Szkolenie odbędzie się 25.11.2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00, w siedzibie W-MODN sala nr 316 (III piętro). Zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału. Proszę o dokonanie wpłaty w wys. 10 zł na konto Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem "imię i nazwisko - języki obce".

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na praktyczne szkolenie na temat nauczania elementów techniki koszykówki. W trakcie trzygodzinnych zajęć uczestnicy, pełniąc rolę ćwiczących, poznają zasób ćwiczeń stosowanych do doskonalenia umiejętności technicznych w koszykówce takich jak podania, kozłowanie i rzuty, ze zwróceniem uwagi na szczegóły istotne w nauczaniu prawidłowych nawyków ruchowych.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Koszykówka w szkole”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, logopedów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty plastyczne pt. „Inspiracje na zimowe dekoracje”, które odbędą się 17 grudnia 2019 r. o godz. 14.00, w sali nr 316 w W-MODN w Elblągu.

...czytaj dalej Warsztaty plastyczne pt. „Inspiracje na zimowe dekoracje”

WMODN ECEE zaprasza nauczycieli na warsztaty przyrodnicze p.t. Eksperyment naukowy w praktyce szkolnej – „Kuchnia molekularna”. Zajęcia odbędą się 27 listopada 2019 r. o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu, ul. Zajchowskiego 12.

...czytaj dalej Warsztaty przyrodnicze p.t. Eksperyment naukowy w praktyce szkolnej – „Kuchnia molekularna”