Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, logopedów, wychowawców świetlic oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty plastyczne pt. „Znalazłem zaczarowany guzik”, które odbędą się 12 marca (czwartek) 2020 r. o godz. 14.00, w sali nr 316 w W-MODN w Elblągu.

...czytaj dalej Warsztat plastyczny „Znalazłem zaczarowany guzik” – wpływ rytmu na rozwój dziecka.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką, uczących w szkole ponadpodstawowej na bezpłatne warsztaty on-line "Rozwój kompetencji społeczno-ekonomicznych".

...czytaj dalej Warsztaty on-line „Rozwój kompetencji społeczno-ekonomicznych”.

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej W-MODN w Elblągu zaprasza katechetów świeckich i duchownych z dekanatu Prabuty, Susz do udziału w warsztatach metodycznych pt. "Nowa podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Nowa podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce”.

Konsultant ds. chemii i oceniania oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na warsztaty metodyczne pt. "Awans zawodowy nauczyciela", które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1, s. 316 (III p.).

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Awans zawodowy nauczyciela”

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej W-MODN w Elblągu zaprasza katechetów świeckich i duchownych z dekanatu Malbork do udziału w lekcji otwartej i warsztatach metodycznych pt. "Istota wartości w wychowaniu chrześcijańskim".

...czytaj dalej Lekcja otwarta i warsztaty metodyczne pt. „Istota wartości w wychowaniu chrześcijańskim”.