Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę

12, 16 i 18 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego "Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę". W myśl obowiązującego prawa nauczyciele przedszkola zobligowani są do prowadzenia obserwacji dzieci w przedszkolu oraz dokonania analizy gotowości szkolnej dzieci w roku poprzedzającym ich pójście do szkoły. Na warsztatach uczestnicy poznali proste zabawy wspomagające obserwację i diagnozę dzieci w naturalnych sytuacjach przedszkolnych oraz sposób dokumentowania spostrzeżeń. Zabawy mogą być źródłem radości, ale również poznania i określania aktualnej sprawności psychofizycznej i emocjonalnej dzieci.