Uczenie się przez doświadczenie

23 listopada odbyły się warsztaty pn. "Uczenie się przez doświadczenie – wykorzystanie eksperymentów i zabaw kreatywnych do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym". Na szkoleniu zostały zaprezentowane proste eksperymenty oraz doświadczenia przyrodnicze inspirujące do samodzielnego działania i myślenia uczniów, a także sposoby rozwiązywanie problemów opierające się na stawianiu hipotez oraz ich weryfikacji w praktycznym działaniu.Uczestniczki poznały narzędzia inspirujące do samodzielnego wyciągania wniosków oraz tworzyły karty pracy służące do wykorzystania podczas pracy na zajęciach. Warsztaty prowadziła Karolina Witkowska. Poniżej zdjęcia ze szkolenia.