Matematyka na progu klasy IV

W dniach 19 i 26 listopada oraz 10 grudnia 2015 r. odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki "Matematyka na progu klasy IV, czyli jak diagnozować i wspierać matematyczny rozwój uczniów w klasach I-III".

Warsztat odnosił się do realizacji podstawy programowej w klasie III. Uczestniczki dowiedziały się jak wdrożyć aktywizację procesu nauczania matematyki poprzez stosowanie aktywnych metod np.: twórczego rozwiązywania problemu, integracyjnych, hierarchizacji, pracy we współpracy, czy ewaluacyjnych. Pracowały również z zadaniami tekstowymi poznając rodzaje zadań tekstowych, sposoby ich rozwiązywania, inspiracje do budowania zadań oraz zadania niestandardowe. Prowadząca p. Iwona Mikulska pokazała praktyczne zabawy, gry i ćwiczenia matematyczne.