Narzędzia do analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z 2017 roku

Poniżej zamieszczamy aplikacje do wykorzystania przez nauczycieli wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2017 roku we wszystkich jego częściach. Aplikacje są łatwe do obsługi, wystarczy elementarna znajomość Excela. Każda aplikacja zawiera krótką instrukcję.Po wpisaniu (lub wklejeniu odpowiedniego pliku pobranego ze strony OKE w Łomży) do pobranego arkusza wyników wszystkich uczniów analizowanej klasy, lub całej szkoły (maksymalnie można wpisać 50 uczniów, ale w łatwy sposób można zwiększyć sobie liczbę wierszy na wpisanie wyników uczniów zgodnie z potrzebami nauczyciela) i wpisaniu we właściwą komórkę liczby badanych uczniów otrzymujemy wynik średni oraz zbiorcze zestawienia dotyczące informacji o opanowaniu umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych PPKO. Ułatwi to analizę osiągnięć uczniów.

Uzyskane w wyniku zastosowania aplikacji dane uzupełniają materiały przygotowane przez OKE w Łomży. Dlatego analizę należy prowadzić także w oparciu o materiały pobrane z CKE w Warszawie i OKE w Łomży.

W przypadku pytań, uwag i ewentualnych trudności w zastosowaniu narzędzia pomoc można uzyskać zgłaszając jej potrzebę pod adresem mailowym ryszard.wodzislawski@gmail.com. Kontakt w zakresie języków obcych j.kruza@wmodn.elblag.pl lub telefonicznie 55 625 72 89.

Ryszard Wodzisławski i Jan Kruza

Aplikacje do pobrania: