Narzędzia do analizy wyników matury

Prezentujemy Państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki przeprowadzonego w maju 2017 roku (Nowa Formuła, arkusze standardowe, poziom podstawowy). Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach (bez nadmiaru informacji statystycznych).

W przypadku języka polskiego narzędzie służy analizie wyników uczniów piszących wypracowanie i interpretację. Aplikacje możliwe są do wykorzystania przez nauczycieli z podstawową umiejętnością obsługi Excela. Ważne jest, by w komórce D5 zaznaczonej na żółto wpisać liczbę uczniów w klasie oraz by nic nie zmieniać w komórkach oznaczonych szarym kolorem. Wyniki swoich uczniów można wpisać ręcznie lub wkleić odpowiednie dane z pliku dostępnego w serwisie OKE w Łomży. Wyniki poziomu opanowania poszczególnych zadań w województwie są średnimi województwa warmińsko-mazurskiego dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. CKE i OKE w Łomży nie publikują oddzielnie tych wskaźników dla LO i techników.

W razie powstania problemów proszę o kontakt mailowy: ryszard.wodzislawski@gmail.com
Ryszard Wodzisławski