Międzynarodowy Kongres Myślenia Krytycznego

29, 30 listopada - 1 grudnia 2018 r. w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbył się Międzynarodowy Kongres Myślenia Krytycznego. Celem jego było przybliżenie wiedzy o TOC poprzez prelekcje i szereg warsztatów ze znaczną przewagą tych ostatnich. Szkolenia prowadziło kilkunastu trenerów z całego świata oraz ponad dwudziestu z Polski.

To były pracowite trzy dni z trzema narzędziami TOC (gałązką logiczną, chmurką i drzewkiem ambitnego celu) podczas 30 warsztatów szkoleniowych oraz prawie 30 prezentacji. Praktykami w stosowaniu narzędzi TOC i prelegentami z naszego terenu były: Alicja Guła, Agata Urbańska - konsultantki W-MODN w Elblągu (partnera Kongresu) oraz nauczyciele praktycy: Karolina Witkowska (ZPSM w Elblągu), Mariola Wiśniewska (SP 16 w Elblągu), Katarzyna Wyżlic (SP 4 w Elblągu). Oprócz inspiracji Kongres był okazją do przyswojenia podstaw stosowania narzędzi TOC w życiu oraz w edukacji na różnych poziomach i na różnych przedmiotach, gdyż osobom, które nie zetknęły się wcześniej z TOC zaproponowano praktyczne szkolenia wstępne na początku każdego dnia. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili taką formę doskonalenia tym bardziej, że już po południu tego samego dnia mogli ćwiczyć stosowanie danego narzędzia na swoim przedmiocie. Każdego dnia były również warsztaty Rozwiązywania Problemów (dla matematyków).

Kongres był jednocześnie XVI Międzynarodową Konferencją TOC dla Edukacji. Idea Kongresu, aby uczyć stosowania narzędzi TOC na co dzień, miała wspaniałą oprawę merytoryczną, świetną atmosferę i lokalizację - Europejskie Centrum Solidarności jako niezwykłe miejsce i powód do dumy.

W-MODN jako partner Kongresu od wielu lat propaguje rozwijanie krytycznego myślenia jako kompetencji kluczowej zwłaszcza w pracy z małymi dziećmi. Informacje zwrotne płynące z innych krajów mówią o tym, że bardzo pomocny jest w tym pakiet „Kufrek Tajemnic. Narzędzia TOC w służbie dzieci” również w wersji angielskiej i hiszpańskiej. To kilkudniowe spotkanie wzmocniło w nas przeświadczenie, że narzędzia TOC mogą być pomocnym i skutecznym wsparciem dla nauczycieli i uczniów zarówno w sferze edukacji jak i w życiu osobistym.

Alicja Guła
Agata Urbańska