Międzyprzedszkolny konkurs ekologiczny „Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy”

3 grudnia 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Nauczycieli w Elblągu miało miejsce podsumowanie IV edycji międzyprzedszkolnego konkursu ekologicznego "Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy". Organizatorami konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Fundacja Kierunek Rodzina.

Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i rodziców postaw proekologicznych, zwiększanie u dzieci świadomości związanej z wpływem oszczędzania na życie naszej planety, a także budowanie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi poprzez wspólne działanie. Uczestnikami przedsięwzięcia były dzieci z elbląskich przedszkoli wraz z rodzicami.

Zadaniem przedszkolaków biorących udział w konkursie było wspólne z rodzicami, przygotowanie plakatu tematycznego "Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy". Rolą rodziców było przygotowanie zdjęć prezentujących powstawanie plakatu oraz nagranie filmu, na którym dziecko przedstawia się i wykorzystując plakat, zachęca innych do oszczędzania wody, energii, surowców...

Jury, oceniając prace, brało pod uwagę pomysłowość w wyrażaniu tematu związanego z oszczędzaniem, zaangażowanie dziecka i rodziców oraz jakość wypowiedzi, która w atrakcyjny sposób zachęci dzieci i dorosłych do pomocy naszej planecie. Wszystkie prace były niezwykle przemyślane i interesujące, co skłoniło jury do przyznania wszystkim uczestnikom i ich rodzicom szczególnych wyróżnień w postaci dyplomów i nagród.

Szczególne wyróżnienia otrzymali:

 • Szymon Zakrzewski z Przedszkola Nr 4 w Elblągu
 • Julia Pitszelis z Przedszkola Nr 17 w Elblągu
 • Oliwia Wilma z Przedszkola Nr 29 w Elblągu
 • Zuzanna Zielińska z Przedszkola Nr 29 w Elblągu
 • Nadia Zielińska z Przedszkola Nr 29 w Elblągu
 • Antoni Sudomierski z Przedszkola Nr 26 w Elblągu
 • Antoni Kisiel z Przedszkola Nr 17 w Elblągu
 • Jan Pilichowski z Przedszkola Nr 17 w Elblągu
 • Franciszek Jasiulewicz z Przedszkola Nr 17 w Elblągu
 • Aleksandra Fudala z Przedszkola nr 17 w Elblągu
 • Igor Niemidowski z Przedszkola Nr 29 w Elblągu
 • Rozalia Świech z Przedszkola Nr 17 w Elblągu
 • Julia Adamkowska z Przedszkola Niepublicznego „Mały Europejczyk”
  w Elblągu

Fundatorami nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Fundacja Kierunek Rodzina.
Termin rozstrzygnięcia konkursu zbiegł się z dużo większym wydarzeniem - szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach. Cieszy nas więc proekologiczna postawa naszych młodych obywateli. Podczas uroczystości panowała podniosła atmosfera, wszystkie prace zostały zaprezentowane uczestnikom i gościom.

Serdecznie gratulujemy dzieciom i rodzicom oraz wszystkim, którzy wsparli dzieci w ich przedsięwzięciu.