Praca dydaktyczna za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej od 2010 roku kieruje polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą do placówek edukacyjnych i środowisk polonijnych na Wschodzie.Praca wśród Polonii i Polaków za granicą jest nie tylko wartościowym i niezapomnianym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Jest przede wszystkim formą uczestnictwa w doniosłej misji Państwa Polskiego na rzecz pomocy Polakom, którzy - w wyniku splotu wydarzeń politycznych - znaleźli się poza granicami współczesnej Polski, Polakom zesłanym i deportowanym na często nieludzką ziemię tylko dlatego, że deklarowali swoją polskość i przynależność do Narodu Polskiego.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja nauczycieli języka polskiego, nauczania początkowego i historii do pracy dydaktycznej za granicą. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją nauczycieli znajdują się na stronie internetowej www.orpeg.pl.