Konferencja pn. „Wyzwania Edukacji Artystycznej”

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym oraz Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają nauczycieli przedmiotów artystycznych szkół podstawowych do udziału w konferencji pn. „Wyzwania Edukacji Artystycznej”, która odbędzie się 7 lutego (czwartek) w godzinach 12.00-16.00 w siedzibie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

Celem konferencji jest: wymiana poglądów i refleksji dot. aktualnej kondycji kształcenia artystycznego na różnych szczeblach edukacji oraz problemów i wyzwań, które stoją przed nauczycielami edukacji plastycznej, podzielenie się doświadczeniami metodycznymi, dobrymi praktykami, pomysłami na realizację zajęć oraz projektów edukacji artystycznej i estetycznej, integracja środowiska nauczycieli przedmiotów artystycznych, wzbogacenie warsztatu pedagogicznego o różnorodne narzędzia pracy.

Program konferencji :
12.00 – 12.15 Rejestracja uczestników.
12.15 – 12.30 Otwarcie konferencji – Krystyna Brinkiewicz, Dyrektor Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.
12.30 – 13.15 Teoria i historia sztuki w przebiegu lekcji – Paulina Łuczak, (nauczyciel Historii Sztuki). Podczas zajęć porozmawiamy o:

  • roli wiedzy teoretycznej i historycznej w przebiegu zajęć plastycznych,
  • metodach i narzędziach służących do atrakcyjnego jej przekazywania - programach edukacyjnych instytucji kulturalnych na terenie kraju, które mogą stanowić bazę materiałów czy inspiracji.

13.15 – 14.15 – Kontekstualizacja w edukacji artystycznej – Karolina Kardas,(nauczyciel Rysunku i Malarstwa)

  • waga kontekstualizacji realizacji plastycznych na lekcji plastyki,
  • tworzenie kontekstu a zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy,
  • odniesienie do podstawy programowej przedmiotu plastyka,
  • przykłady wykorzystania kontekstu w edukacji artystycznej,
  • dyskusja na temat sposobu prowadzenia zajęć i przeprowadzonych już lekcji plastyki.

14.15 – 15.00 – Prezentacja przykładowych zadań i ich efektów na zajęciach z Podstaw Projektowania i Technik Druku Artystycznego – Roma Jaruszewska, (nauczyciel Podstaw Projektowania, Projektowania Graficznego), Janusz Kozak (nauczyciel Podstaw Projektowania i Technik Druku Artystycznego).
15.00 - 16.00 – Dyskusja.
16.00 - Zakończenie konferencji.

Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.