„4 zwykłe miski…” – warsztaty plastyczne

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych, wychowawców internatów oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty plastyczne pt. „4 zwykłe miski”. Celem warsztatów jest promowanie poszukiwania różnych form wyrazu artystycznego, nowoczesne ujęcie przez dziecko sposobów widzenia i przedstawiania świata, wyposażenie nauczyciela w praktyczny warsztat niezbędny w pracy z uczniem podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych.

Termin warsztatów 28.II.2019 r. (czwartek - godz. 14:00) – sala 316. Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 20 zł na konto Ośrodka: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem SEA2.

Serdecznie zapraszamy
Łukasz Kogut, Beata Pabian