Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej „Piłka ręczna w szkole”

W-MODN w Elblągu zaprasza na warsztaty metodyczne z piłki ręcznej, które odbędą się w dniu 4 marca 2019 r. (poniedziałek), o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu, przy ul. Józefa Wybickiego 20. Tematyka zajęć obejmuje podstawy nauczania techniki dyscypliny w najmłodszych grupach wiekowych, takie jak - podania i chwyty, kozłowanie, zabawy i małe gry ale zasób ćwiczeń przydatny jest również w pracy z młodzieżą w dalszych etapach edukacji.

Zajęcia przygotują i poprowadzą z grupą uczniów klas czwartych, nauczyciele – trenerzy Ośrodka Szkolenia w Piłce Ręcznej w Elblągu. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 20 zł na konto Ośrodka: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: TS 16. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały poszkoleniowe przygotowane przez OSPR w Elblągu i zaświadczenia dokumentujące odbycie warsztatów. Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszam
Tomasz Szuszkiewicz konsultant W-MODN w Elblągu