III Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej niepublicznych placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na III Konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych. Szczegółowy harmonogram w załączeniu.

Konferencja odbędzie się w W-MODN w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, sala 125 w dniu 4 kwietnia 2019 r. Dojazd we własnym zakresie. Całkowity koszt za osobę wynosi 275 zł, a w przypadku uczestnictwa kilku osób z jednej placówki – 250 zł za 1 osobę. Cena obejmuje wykłady, bufet kawowy oraz posiłek. Wpłaty proszę kierować na konto: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem niepubliczna + nazwisko uczestnika. Po otrzymaniu wpłaty niezwłocznie wystawiamy fakturę. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są do dnia 22 marca 2019 roku wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam.
Dyrektor W-MODN w Elblągu
dr Danuta Oleksiak