„Wiem na bank” – IX edycja konkursu dla szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy uczniów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do uczestnictwa w IX edycji Konkursu „Wiem na bank”, który odbędzie się 26 marca 2019 r. w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu.

Konkurs „Wiem na bank”, zweryfikuje wiedzę uczestników dotyczącą współczesnych problemów funkcjonowania rynków finansowych, zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii. Zeszłoroczna edycja zgromadziła 67 uczestników z 16 szkół, wielu sponsorów i instytucji wspierających m.in. Elbląski Browar, który zaproponował pełnoletnim uczestnikom wizytę edukacyjną.

Organizatorzy konkursu: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. Patronat Honorowy:

  • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik
  • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
  • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
  • Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski

Partner:
• Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Patronat medialny:
• Radio Gdańsk

Zgłoszenia można wysyłać mailowo na: sekretariat@zso2.elblag.pl lub w wersji papierowej na adres: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, ul. Królewiecka 42, 82-300 Elbląg z dopiskiem: Zgłoszenie na konkurs „Wiem na bank”. Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2019 r. Dodatkowe informacje (próbne pytania z poprzednich edycji, nagrody) oraz do pobrania (RegulaminKonkursu, Harmonogram, Formularz zgłoszeniowy, Zakres przedmiotowy konkursu, Szczegółowy przebieg konkursu) na stronie Organizatora.