Warsztaty plastyczne pt. „Tajemnicze stwory opanowały świetlicę szkolną — barwne kompozycje przestrzenne”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty plastyczne pt. „Tajemnicze stwory opanowały świetlicę szkolną — barwne kompozycje przestrzenne”, które odbędą się 10 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 316 w W-MODN w Elblągu.

Celem warsztatów jest kształcenie aktywności twórczej dzieci i wychowanków, podczas zajęć świetlicowych, ćwiczenia praktyczne – tworzenie przestrzennej formy dekoracyjnej, zabawy plastyczne jako formy uczenia się i rozwoju dziecka. Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w spotkaniu jest dokonanie opłaty w wysokości 20 zł na konto Ośrodka: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: SEA3.

Serdecznie zapraszamy.
Łukasz Kogut, Bożena Rokicka