XII Konferencja Pedagogów Szkolnych

Zapraszam Państwa na XII Konferencję Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu.

Konferencja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, służy także wymianie doświadczeń, integracji środowiska. W programie konferencji zaplanowane są wykłady, warsztaty, panel dyskusyjny. Tematyka konferencji obejmuje realizację polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19.

Głównym wykładowcą będzie dr Marek Kaczmarzyk. Jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem z dwudziestodwuletnim stażem pracy w szkole średniej. Jest naukowcem, memetykiem i ewolucjonistą oraz autorem podręczników i programów szkolnych. Doktorat z zakresu chronobiologii obronił w 1998 na Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012 prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska, działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki z Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

W załączniku przesyłam Państwu szczegółowy program konferencji. Przypominam, że konferencja odbędzie się w dniach 3 - 4 czerwca 2019 roku w Ośrodku Wypoczynkowo — Szkoleniowo — Rehabilitacyjnym "Bałtyk" w Stegnie. Całkowity koszt konferencji wynosi 350 zł i obejmuje wykłady, nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Dojazd do Stegny we własnym zakresie. Z Elbląga do Stegny można dotrzeć autobusem PKS (rozkład jazdy).

Zwracam się z prośbą do Pani/a Dyrektor/a o dofinansowanie konferencji lub, jeżeli istnieje możliwość, całkowite pokrycie kosztów szkolenia. Opłatę można wnieść w całości lub w ratach (najpóźniej - I rata do 20 grudnia, II rata – do 25 maja 2019 roku ( w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego terminu wpłaty). Opłatę za konferencję proszę kierować na konto Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 obowiązkowo z dopiskiem XII KONFERENCJA PEDAGOGÓW + nazwisko uczestnika. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja 2019 roku, pod adresem: W-MODN ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Bożena Rokicka, lub e-mail: b.rokicka@wmodn.elblag.pl.

Z uwagi na to, że wiele osób zgłaszało swój udział w konferencji poprzez jednego maila, proszę o przekazanie tej wiadomości zainteresowanym osobom.

Serdecznie zapraszam.
Bożena Rokicka, nauczyciel konsultant ds. pedagogiki i opieki