Zaproszenie dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do konkursu przyrodniczego z cyklu „Warto zobaczyć — warto przeżyć” pt. „Owady naszych ogrodach”.

Dzieci od najmłodszych lat związane są ze środowiskiem przyrodniczym. Przedszkolaki poznają przyrodę dzięki różnym działaniom: obserwują zjawiska przyrodnicze podczas zabaw na terenie przedszkolnym, pomagają pracując w ogródkach, obserwują życie flory i fauny, biorą udział w spacerach i wycieczkach poznając różne środowiska, zbierają i gromadzą ciekawe okazy w kąciku przyrody oraz bawią się materiałem przyrodniczym podczas różnych zajęć.

Prosimy pochwalmy się ich osiągnięciami w tej dziedzinie i obserwacje poczynione w letnich miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień przedstawmy za pomocą krótkich prezentacji.

Informacji udziela konsultant ds pedagogiki specjalnej, integracji i edukacji włączającej - Marlena Szwemińska, e-mail: m.szweminska@wmodn.elblag.pl tel. 55 625 72 96. Szczegółowe informacje zostały zawarte w regulaminie i karcie uczestnictwa w konkursie.