Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2019

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, publiczne placówki oświatowe położone na terenie powiatów: elbląskiego i miasta Elbląg, bartoszyckiego, braniewskiego i lidzbarskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów szkolnych z zakresu edukacji ekologicznej.

Środki na projekty ekologiczne pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Obowiązujące dokumenty w roku 2019:

  • Wytyczne dotyczące dofinansowania projektów [dokument]
  • Wniosek o dofinansowanie [dokument]
  • Instrukcja oznaczania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie [dokument]
  • Naklejki z logo WFOŚiGW w Olsztynie [naklejki]