II Plener Malarski „Moja dusza pachnie ziołami”

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Plenerze Malarskim, który będzie przebiegał pod hasłem „Moja dusza pachnie ziołami”. Celem
naszego spotkania jest rozwijanie zainteresowań, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych, wspólne działanie z uwzględnieniem różnych potrzeb i możliwości uczestników, integracja środowiska nauczycieli przedmiotów artystycznych.

Plener odbędzie się w dniach 25-26 października 2019 roku w osadzie leśnej „Brzostkowisko” w Ławkach koło Wilcząt, opłatę w wysokości 100 zł należy przelać na konto Banku Handlowego 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem „Plener malarski” + nazwisko uczestnika. Dojazd do agroturystyki we własnym zakresie. Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego. O uczestnictwie w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.

Łukasz Kogut, konsultant ds. edukacji plastycznej
Beata Pabian, konsultant ds. przedsiębiorczości i logopedii