Kurs doskonalący „Mój warsztat teatralny”

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają wszystkich nauczycieli zainteresowanych edukacją uczniów przez teatr do udziału w kursie doskonalącym „Mój warsztat teatralny”.

Zajęcia w formie warsztatów realizowane będą od października 2019 r. w wyznaczone weekendy. Warsztaty odbywać się będą na Małej i Dużej Scenie Teatru w Elblągu, ul. Teatralna 11. Łącznie odbędzie się 9 sesji sobotnio-niedzielnych w wymiarze 90 godzin. Pierwsze sesje odbędą się w terminach:

  • I sesja 26-27.10.2019, godz. 10.00
  • II sesja 16-17.11. 2019
  • III sesja 14-15.12.2019

Odpłatność za całość Kursu wynosi 750 złotych (istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy raty). Kierownikiem kursu z ramienia W-MODN jest Marlena Derlukiewicz, tel. 604 428 206. Koordynatorem kursu z ramienia Teatru jest Dorota Sianożęcka, tel. (55) 641 97 00 wew. 284 lub 693 123 026. W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się w Teatrze z Działem Literackim i Edukacji Teatralnej, tel. 55 6419700 wew. 284 lub 693 123 026 w godz. od 9.30 do 13.00. Informacje i zapisy na kurs na stronie: www.teatr.elblag.pl w zakładce Dział Literacki i Edukacji Teatralnej "Kurs doskonalący dla nauczycieli". Link do formularza znajduje się również na stronie www.wmodn.elblag.pl.

W programie będą realizowane m.in. takie tematy jak teatr plastyczny, pantomima i teatr ruchu, praca głosem, drama na scenie i w szkole, interpretacja tekstu czy charakteryzacja i scenografia w teatrze. Pierwsze zajęcia odbędą się 26-27 października 2019 r.