Dwudniowy kurs doskonalący dla nauczycieli pt. „Organizacja wycieczki szkolnej w formie spływu kajakowego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i wszystkich zainteresowanych szkolną turystyką kajakową na dwudniowe szkolenie obejmujące zagadnienia związane z organizacją wycieczek dla młodzieży w formie spływu kajakowego.

Uczestnicy kursu zdobędą udokumentowane przygotowanie do pełnienia roli opiekuna podczas specjalistycznej, kajakowej wycieczki turystyczno-krajoznawczej, które jest wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 września 2019 r. Program:

23.09.2019

  • 9.00 spotkanie w OSW „Fala” w Elblągu”.
  • 9.00 – 11.00 część teoretyczna.
  • 11.00 – 16.00 przepłynięcie kajakami do Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu.
  • 17.00 – 19.00 część teoretyczna
  • 19.30 obiadokolacja w formie grilla.

24.09.2019

  • 9.00 śniadanie
  • 10.00 – 12.00 warsztaty
  • 12.00 – 16.00 przepłynięcie do Elbląga
  • 16.30 zakończenie szkolenia

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z przepisami prawa dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych, bezpieczeństwem wypoczynku na wodzie, posługiwaniem się specjalistycznym sprzętem, meteorologią dla wodniaków, locją, planowaniem i organizacją spływu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji w zakresie organizowania wycieczek kajakowych. Zakwaterowanie w domkach kempingowych w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 90 zł na konto Ośrodka: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: TS 2. Kontakt do organizatora: Tomasz Szuszkiewicz 55 625 72 96, 665 03 11 04, t.szuszkiewicz@wmodn.elblag.pl. Aby wziąć udział w kursie, należy dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej za pomocą formularza rejestracyjnego.