Dwudniowy kurs doskonalący nadający uprawnienia dla nauczycieli pt. „Organizacja wycieczki szkolnej w formie rajdu rowerowego”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i wszystkich zainteresowanych szkolną turystyką rowerową na dwudniowe szkolenie obejmujące zagadnienia związane z organizacją wycieczek dla młodzieży w formie rajdu rowerowego.

Uczestnicy kursu zdobędą udokumentowane przygotowanie do pełnienia roli kierownika i opiekuna podczas specjalistycznej, rowerowej wycieczki turystyczno-krajoznawczej, które jest wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Szkolenie odbędzie się w dniach 01-02 października 2019 r. Program:

01.10.2019

 • 9.00 spotkanie w ODN w Elblągu.
 • 9.00 – 11.00 część teoretyczna.
 • 11.00 – 15.00 przejazd rowerami do gospodarstwa agroturystycznego „Vitalis” w Zastawnie,
 • 16.00 – 18.00 część teoretyczna
 • 18.00 kolacja

02.10.2019

 • 9.00 śniadanie
 • 10.00 – 14.00 przejazd rowerami do Elbląga (w trakcie warsztaty)
 • 14.30 zakończenie szkolenia

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z przepisami prawa dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych, bezpieczeństwem ruchu drogowego, posługiwaniem się specjalistycznym sprzętem, meteorologią, planowaniem i organizacją rajdu rowerowego. Szkolenie poprowadzą:

 • Marek Kamm – instruktor turystyki rowerowej, organizator kilkuset wycieczek rowerowych dla mieszkańców Elbląga, w latach 2011-2015 r. - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elbląg Oficer Rowerowy ds. rozwoju komunikacji rowerowej, audytor Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR) GreenVelo, współautor przewodnika "Rowerem przez Mazury i Warmię" i "Polska z dzieckiem na rowerze". Pascal bajk.
 • Tomasz Krawcewicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu
 • Tomasz Szuszkiewicz – konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej W-MODN w Elblągu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji w zakresie pełnienia roli kierownika i opiekuna podczas szkolnych wycieczek rowerowych, wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 180 zł na konto Ośrodka: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: TS 3. Opłata obejmuje koszt zakwaterowania w 2-osobowych pokojach i wyżywienia (kolacja + śniadanie). Kontakt do organizatora: Tomasz Szuszkiewicz 55 625 72 96, 665 03 11 04, t.szuszkiewicz@wmodn.elblag.pl

Aby wziąć udział w kursie, należy dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej za pomocą formularza rejestracyjnego.