IX Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na IX Konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Konferencja odbędzie się w Tristan Hotel & Spa w Kątach Rybackich w dniach 21-22 listopada 2019 r. Dojazd we własnym zakresie. Całkowity koszt za osobę wynosi 495 zł i obejmuje wykłady, wyżywienie oraz nocleg.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 października 2019 roku wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Wpłaty proszę kierować na konto Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem dyrektor + nazwisko uczestnika do dnia 21.10.2019 roku. Faktura zostanie wysłana niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty. Ewentualne rezygnacje przyjmowane będą do dnia 21.10.2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowych informacji udziela p. Magdalena Chojnacka, tel. 55 643 52 52.

Harmonogram konferencji

Serdecznie zapraszam.
Dyrektor W-MODN w Elblągu
dr Danuta Oleksiak