Narzędzia do analizy wyników matury 2019 z języków obcych

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2019 roku (arkusze standardowe).

Niestety nie zawierają one — jak w ostatnich latach w przypadku języka angielskiego i niemieckiego — arkuszy z wynikami poszczególnych zadań cząstkowych z podziałem na licea ogólnokształcące i technika, ponieważ do momentu zakończenia mojej pracy zawodowej nie uda się pozyskać odpowiednich danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach (bez nadmiaru informacji statystycznych). Aplikacje możliwe są do wykorzystania przez nauczycieli z podstawową umiejętnością obsługi Excela. Ważne jest, by w komórce E3 zaznaczonej na żółto wpisać liczbę uczniów w klasie oraz by nic nie zmieniać w komórkach oznaczonych szarym kolorem. Wyniki swoich uczniów można wpisać ręcznie lub ewentualnie wkleić odpowiednie dane z pliku dostępnego w serwisie OKE w Łomży. Mam nadzieję, że nie zaistnieją żadne problemy z korzystaniem z aplikacji.

Jan Kruza
Konsultant języka niemieckiego