Cykl szkoleń pod tytułem „Akademia dyrektora pierwszej kadencji”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów pierwszej kadencji na cykl szkoleń pod tytułem „Akademia dyrektora pierwszej kadencji”. W ramach cyklu oferujemy następującą tematykę spotkań:

  1. Planowanie i kontrola w pracy dyrektora szkoły/przedszkola/placówki. (28.10. 2019 r. godz. 11.00 WMODN w Elblągu)
  2. Podstawy skutecznej komunikacji w pełnieniu roli dyrektora szkoły/przedszkola/placówki. (10.03.2020 r. godz. 11.00 WMODN w Elblągu)
  3. Zasady kreowania skutecznej pracy zespołów nauczycielskich. (24.02.2020 r. WMODN w Elblągu)
  4. Przewodniczenie radzie pedagogicznej. (24.04.2020 r. godz. 11.00 WMODN w Elblągu)

Szkolenia odbywać się będą co 2 miesiące. Koszt jednego spotkania: 10 zł. W ramach cyklu można skorzystać z wybranych szkoleń lub zapisać się na wszystkie, płacąc z góry 40 zł. Wpłaty proszę kierować na konto: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: Akademia dyrektora + pierwszy wyraz tytułu wybranego szkolenia+ nazwisko uczestnika. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz.