Cykl szkoleń pod tytułem „Przywództwo edukacyjne”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów na cykl szkoleń pod tytułem „Przywództwo edukacyjne”. W ramach cyklu oferujemy następującą tematykę spotkań:

  1. Kompetencje miękkie dyrektora szkoły/przedszkola/placówki. (25.11. 2019 r. godz. 11.00 WMODN w Elblągu)
  2. Coaching w zarządzaniu szkołą/przedszkolem/placówką (10.01.2020 r. godz. 11.00 WMODN w Elblągu)
  3. Wypalenie zawodowe nauczycieli. (20.03.2020 r. godz. 11.00 WMODN w Elblągu)
  4. Automotywacja dla dyrektora. (24.04.2020 r. godz. 11.00 WMODN w Elblągu).

Szkolenia odbywać się będą co 2 miesiące. Koszt jednego spotkania: 10 zł. W ramach cyklu można skorzystać z wybranych szkoleń lub zapisać się na wszystkie, płacąc z góry 40 zł. Wpłaty proszę kierować na konto: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: Przywództwo edukacyjne + pierwszy wyraz tytułu wybranego szkolenia+ nazwisko uczestnika. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.