Kurs dla nauczycieli EDB nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy

W-MODN w Elblągu zaprasza nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa do wzięcia udziału w kursie nadającym uprawnienia do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kurs organizowany jest przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną i obejmuje 40 godzin zajęć w grupach sześcioosobowych, zakończonych egzaminem i uzyskaniem świadectwa. Zajęcia będą odbywały się w listopadzie 2019 roku, a ich koszt to 700 zł (przy dużej liczbie zgłoszeń opłata zostanie obniżona do 600 zł).

Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze zgłoszenie swojego udziału  za pomocą formularza rejestracyjnego

Zapraszam
Tomasz Szuszkiewicz, konsultant W-MODN w Elblągu