„Dla tych, którzy odeszli…” – warsztaty florystyczne

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych, wychowawców internatów oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty florystyczne pt. „Dla tych, którzy odeszli…”. Celem warsztatów jest nauka tworzenia kompozycji kwiatowych, poznanie podziału i przeglądu roślin ozdobnych dla potrzeb dekoratorskich oraz techniki tworzenia układów kompozycji z roślin żywych i sztucznych.

Termin warsztatów 28 X 2019 r. (poniedziałek — godz.14:00) - sala 316. Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 35 zł na konto Ośrodka: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: SEA 1.

Serdecznie zapraszamy
dr Danuta Oleksiak dyrektor W-MODN
Łukasz Kogut — konsultant ds. edukacji plastycznej