Wyjazd edukacyjny dla nauczycieli języka polskiego

Wychowanie do wartości — społeczeństwo otwarte i solidarne. Kształtowanie kompetencji obywatelskich i społecznych. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego do wzięcia udziału w wyjeździe edukacyjnym 18 października 2019 r. do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wyjazd autokaru spod siedziby Ośrodka, ul. Wojska Polskiego 1 o godz. 8.30. Powrót ok. 15.00. Koszt wyjazdu – 60 zł. Wszystkich zainteresowanych proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zapraszam
Marlena Derlukiewicz
konsultant ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu