Wieloaspektowość doradztwa zawodowego

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium poświęcone aktualnym problemom związanym z realizacją doradztwa zawodowego n.t. Wieloaspektowość doradztwa zawodowego.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!” oraz w kontekście Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jest też formą integrującą środowisko w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych.

Termin seminarium - 17 października 2019 r. Miejsce — Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, sala 125. W trakcie seminarium planowane są wystąpienia przedstawicieli instytucji rynku pracy i wspomagających szkoły w realizacji doradztwa zawodowego. Dodatkowym punktem naszego spotkania będzie wystawa prac młodzieży, zrealizowanych w ramach konkursu fotograficznego „Młodzi w środowisku pracy”. Zarys tematyki:

  • Jak rozmawiać z uczniem o wielokulturowości? – dr Magdalena Gliniecka-Rękawik, PPP nr 1 w Elblągu
  • Wielokulturowość kapitałem przyszłości – Anna Skuzińska, CIZ
  • Kompetencje kluczowe w środowisku wielokulturowym – Irena Poździech W-MODN
  • Zawody rynku pracy – Izabela Pyszkowska, PPP nr 2 w Elblągu
  • Perspektywy rozwoju zawodowego dla młodzieży – przedstawiciele CEiPM

Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00. Przewidywany czas – 4 godziny dydaktyczne. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy. Liczymy na Państwa udział.

Irena Poździech, Magdalena Puch i Joanna Żbikowska
doradcy konsultanci
Projekt dofinansowany w ramach EFS