Narzędzia do analizy wyników egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty do języka polskiego i matematyki (kwiecień 2019 roku - arkusze standardowe).

Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach i szkołach (bez nadmiaru informacji statystycznych). Aplikacje możliwe są do wykorzystania przez nauczycieli z podstawową umiejętnością obsługi Excela. Ważne jest, by w zakładce „Wyniki”, w części tabeli zaznaczonej na żółto właściwie wpisać wyniki ucznia pod odpowiednim dla niego kodem. Jeżeli w jakiejś klasie na egzaminie nie było jakiegoś ucznia, to odpowiadającą mu rubrykę pomijamy, nie wpisując zer. Podobnie postępujemy z rubrykami przekraczającymi liczbę uczniów w klasie, nie uzupełniamy ich zerami, tylko pomijamy. Arkusz przewiduje 30 uczniów w każdej z czterech klas. Jeśli w klasie A do egzaminu przystąpiło 28 uczniów, ich wyniki umieszczamy, a dwie pozostałe linijki zostawiamy wolne. Wyniki uczniów można wpisać ręcznie lub ewentualnie wkleić odpowiednie dane z pliku dostępnego w serwisie OKE w Łomży. W udostępnianym arkuszu kalkulacyjnym wszystko wyliczy się „samo” po wpisaniu danych. Mam nadzieję, że nie zaistnieją żadne problemy z korzystaniem z aplikacji.

Istnieje też możliwość skorzystania ze szkolenia rady pedagogicznej na temat: „Wykorzystywanie wyników egzaminów ósmoklasisty do podnoszenia efektywności nauczania w szkole”. Szkolenie to prowadzę dla szkół wraz z panią Moniką Stasiak – konsultantem ds. fizyki.

W imieniu autora tabel, Andrzeja Kamińskiego – nauczyciela informatyki w Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu, oraz swoim życzymy owocnego korzystania z aplikacji.

Beata Gadomska – konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego