XIII Konferencja Pedagogów Szkolnych pt. „Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej”

Zapraszam Państwa na XIII Konferencję Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. Konferencja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, służy także wymianie doświadczeń, integracji środowiska.

W programie konferencji zaplanowane są wykłady, warsztaty, panel dyskusyjny. Tematyka konferencji obejmuje realizację polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20. Zgodnie z Państwa oczekiwaniami głównym wykładowcą będzie dr Marek Kaczmarzyk. Jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem z dwudziestodwuletnim stażem pracy w szkole średniej. Jest naukowcem, memetykiem i ewolucjonistą oraz autorem podręczników i programów szkolnych. Doktorat z zakresu chronobiologii obronił w 1998 na Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012 prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska, działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki z Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany wszystkim uczestnikom konferencji w terminie późniejszym. Konferencja odbędzie się w dniach 1 - 2 czerwca 2020 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym "Bałtyk" w Stegnie. Całkowity koszt konferencji wynosi 400 zł i obejmuje wykłady, nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Dojazd do Stegny we własnym zakresie.

Zwracam się z prośbą do Pani/a Dyrektor/a o dofinansowanie konferencji lub, jeżeli istnieje możliwość, całkowite pokrycie kosztów szkolenia. Opłatę można wnieść w całości lub w ratach ( najpóźniej - I rata do 20 grudnia, II rata – do 25 maja 2020 roku (w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego terminu wpłaty).

Opłatę za konferencję proszę kierować na konto: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 obowiązkowo z dopiskiem XIII KONFERENCJA PEDAGOGÓW + nazwisko uczestnika. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja 2020 roku, pod adresem: W-MODN ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Bożena Rokicka, lub e-mail: b.rokicka@wmodn.elblag.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam.

Bożena Rokicka, nauczyciel konsultant ds. pedagogiki i opieki W-MODN w Elblągu