Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Zapobieganie kontuzji na lekcjach wf – ćwiczenia głębokich partii mięśni”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na praktyczne szkolenie na temat zapobiegania kontuzji na lekcjach wf.

W trakcie trzygodzinnych zajęć uczestnicy, pełniąc rolę ćwiczących, poznają zasób ćwiczeń stosowanych w zapobieganiu występowania urazów stawowo-mięśniowych występujących podczas zajęć ruchowych w szkole, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Program zajęć zakłada aktywny udział uczestników, zatem wymagany jest strój sportowy.

Szkolenie odbędzie się 17 grudnia 2019 roku w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Elblągu przy ul. Agrykola 6, w godzinach 14.00 – 16.30. Warsztaty poprowadzą:

  • Stanisław Prus – fizjoterapeuta, były zawodnik koszykarskich klubów ekstraklasy,
  • Tomasz Szuszkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego, konsultant W-MODN ds. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 20 zł na konto Ośrodka Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: TS 12. Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszam
Tomasz Szuszkiewicz, konsultant W-MODN w Elblągu