Wyniki konkursów kuratoryjnych z poszczególnych przedmiotów

Poniżej publikujemy listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z poszczególnych przedmiotów oraz informację o miejscu i czasie przeprowadzania etapu wojewódzkiego:

Zamieszczamy jednocześnie listę gatunków do konkursu biologicznego obowiązującą na etapie wojewódzkim (plik jest dostępny również na platformie konkursowej).