Lekcja otwarta – blaski i cienie

Do systemu oświaty przywrócono doradców metodycznych, których jednym z narzędzi pracy są lekcje otwarte. Jest to szczególna forma lekcji, bo zachęca prowadzącego do maksymalnego zaangażowania i wysiłku w jej przygotowanie. Chęć poznania nowych prawidłowych metod dydaktycznych jest dla nauczycieli-obserwatorów celem nadrzędnym.

Prowadzący przygotowuje się rzetelnie i merytorycznie do lekcji, jej przebieg jest zdeterminowany realizacją podstawy programowej. Wprowadzane innowacje dotyczą metodyki i dydaktyki nie zaś modyfikacji podstawy programowej. Tematyka lekcji jest znana obserwującym przed spotkaniem i uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

Nauczyciel prowadzący stara się poprowadzić dany temat z rozkładu materiały w sposób jak najbardziej ciekawy i interesujący nie tylko dla młodzieży, ale również dla obserwatorów.

Istotną rolę pełni omówienie lekcji w obecności osób obserwujących, gdy można przedstawić wątpliwości, sugestie i uwagi, które służą weryfikacji niedociągnięć i udoskonalają w przyszłości kolejne lekcje. Szkoda, że brakuje odwagi obserwatorom, aby publicznie wyrazić swoją merytoryczną opinię na temat lekcji. Nauczyciel prowadzący oczekuje konstruktywnej krytyki, bo to pozwala doskonalić swój warsztat pracy.

Specyficznym rodzajem lekcji są zajęcia odbywające się w pracowniach. Tu młodzież czy dzieci wykonują najczęściej zadania w sposób praktyczny, ćwiczeniowy. Rola nauczyciela polega na merytorycznym wsparciu. Na lekcji pokazowej w pracowni chemicznej, biologicznej, informatycznej funkcją nauczyciela jest wprowadzenie, omówienie zagadnienia, krótki instruktaż, a uczniowie następnie wykonują praktyczne ćwiczenia.

Uczniowie biorący udział w lekcji pokazowej odczuwają dyskomfort ze względu na osoby przybyłe, ale także skłania ich to do dobrego przygotowania i pokazania od jak najlepszej strony. Dla wszystkich uczniów lekcja otwarta jest okazją do zdobycia nowego doświadczenia.

Lekcja pokazowa służy zaprezentowaniu warsztatu pracy, technik i metod stosowanych przez prowadzącego. Celem nadrzędnym jest przybliżenie innym warsztatu pracy doświadczonego pedagoga.

Kamila Urbańska, doradca metodyczny ds. informatyki