Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Joga w szkole”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli uczących w starszych klasach szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych na praktyczno-teoretyczne szkolenie na temat nauczania elementów jogi na lekcjach wychowania fizycznego.

W trakcie trzygodzinnych zajęć uczestnicy, także pełniąc rolę ćwiczących, poznają filozoficzne podstawy jogi, znaczenie oddechu w jodze, podstawowe asany – pozycje jogi, podstawy relaksacji. Program zajęć zakłada aktywny udział uczestników, zatem wymagany jest strój sportowy.

Szkolenie odbędzie się 26 lutego 2020 roku w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Agrykola 6 w Elblągu, w godzinach 12.00 – 14.30. Warsztaty poprowadzi Magdalena Kalinowska-Kluge – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor fitness, hatha jogi, aerial jogi, właściciel szkoły „Motyla Joga” w Elblągu.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 30 zł na konto Ośrodka: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: TS 16. Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszam Tomasz Szuszkiewicz
konsultant ds. wychowania fizycznego
i edukacji prozdrowotnej W-MODN w Elblągu