Warsztaty terenowe pt. „Poznanie walorów przyrodniczych Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Arboretum w Wirtach. Zwiedzanie akweduktu w Fojutowie”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty terenowe pt. "Poznanie walorów przyrodniczych Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Arboretum w Wirtach. Zwiedzanie akweduktu w Fojutowie".

Zajęcia odbędą się 18.08.2020 r. (wtorek). Koszt warsztatów 25 zł/os. Opłatę należy uiścić na konto Ośrodka z dopiskiem "Bory Tucholskie – K. Błaszczak, M. Jankun". Chęć uczestnictwa w warsztatach proszę dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 10.07.2020 r. Harmonogram:

  • wyjazd z Elbląga o godz. 06.30 – parking ul. Odrodzenia przy sklepie Jantar/Biedronka
  • zwiedzanie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” trasą niebieskiej ścieżki dydaktycznej „Piła Młyn”;
  • zwiedzanie unikatowego zabytku architektury hydrotechnicznej - akweduktu, wzorowanego na antycznych rzymskich budowlach będącego skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą);
  • zwiedzanie Leśnego Ogrodu Dendrologicznego – Arboretum Wirty przy Nadleśnictwie Kaliska – Lasy Państwowe;
  • Powrót ok. godz. 18.00.

Prosimy o przygotowanie we własnym zakresie ekwipunku żywnościowego. Uwaga: Z uwagi na bezpieczeństwo w ramach epidemii jest obowiązek posiadania przy sobie maseczek. Proszę dostosować swój ubiór do warsztatów terenowych.

Wyjazd dofinansowany przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy
dr inż. Krzysztof Błaszczak, konsultant ds. chemii i oceniania
mgr Magdalena Jankun, konsultant ds. geografii i przyrody