Konkurs fotograficzny „Kreacje przyrody polskiej z bliska i z daleka”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu — Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Kreacje przyrody polskiej z bliska i z daleka”.

Zachęcamy do eksperymentowania z fotografią przyrody, obserwowania i dokumentowania świata z różnych perspektyw, w różnych kontekstach i kontrastach scenerii. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Organizatorzy:
Janina Meller, konsultant ds. biologii
Łukasz Kogut, konsultant ds. edukacji artystycznej